LOGO OFF

 

 

Instytut Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii

Oddział Opolski, Dolnośląsko-Nadodrzański, Małopolski, Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 

JM Rektor PO prof. Marek Tukiendorf

 

 

 

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Oddział Opolski

Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej

Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego

Wojewoda Opolski

Marszałek Województwa Opolskiego

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

Prezydent Miasta Opola

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 

Szpital Ponadregionalny w Nysie

Vital Medic Centrum Leczenia Kręgosłupa w Kluczborku

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

Stobrawskie Centrum Medyczne z siedzibą w Kup

Orkiestra Wydziału Jazzu i Wokalistyki PWSZ w Nysie

 

 

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" S.A.

Telewizja Polska S.A. Oddział w Opolu

„Fizjoterapia Polska”

„Rehabilitacja w praktyce”

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. Jan Szczegielniak

ZE WZLĘDU NA PROBLEMY SKRZYNKI POCZTOWEJ PROSIMY O PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ BEZPOŚREDNIO DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REJESTRACJĘ UCZESTNIKÓW:

mgr Witold Pawełczyk w.pawelczyk@po.opole.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Opłata 50 zł obejmuje koszty cateringu i materiałów konferencyjnych. Członkowie PTF o/Opolski, Dolnośląsko-Nadodrzański, Małopolski, Wielkopolski, Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Oddziału Opolskiego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej, Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii zwolnieni są z opłaty. Numer konta:

Politechnika Opolska
80 1240 1633 1111 0000 2651 2646

z dopiskiem VII Opolski Festiwal Fizjoterapii

Uzupełnioną kartę zgłoszeniową oraz potwierdzenie wpłaty prosimy przesyłać na adres off@po.opole.pl , do dnia 5 czerwca. Osoby pragnące otrzymać fakturę, proszonę są o podanie danych do faktury w karcie zgłoszeniowej.

Lista uczestników ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

PROPOZYCJA BAZY NOCLEGOWEJ W OPOLU I OKOLICACH

1. Błękitna Róża Opole pl. Róż 4 (Pokoje gościnne); tel. 500204017. Cena od 50 zł.

2. Hotel Zaodrze Opole, ul. Stanisława Spychalskiego 25. Cena od 110 zł.

3. BASZTA- POKOJE Opole, ul. Konwalii 2, tel. 609 634 133. Cena od 45 zł.

4. Hotel Festival Opole, ul. Oleska 86 (Hotel), tel. 77 427 55 55. Cena od 90 zł.

5. RESTAURACJA SALOMON - pokoje ul. J. Kwoczka 4, 45-711 Opole, tel. 77 457 20 86. Cena od 150 zł.

6. Hotel Arkas, Daszyńskiego 12, 46-060 Prószków, tel. 77 541 87 87. Cena od 100 zł.

7. Hotel Opolanka, Dworska 2, 45-843 Opole, tel. 502 166 333. Cena od 100 zł.

8. Pokoje gościnne Lajkonik Opole, ul. Lajkonika 18a (Pokoje gościnne), tel. 608 309 366. Cena od 30 zł.

Program

 • 10.00 – 12.30 Warsztaty Koncepcja
  McConell STAW BIODROWY -nowe spojrzenie na problem przewlekłych dolegliwości bólowych pacjentabud.

 • 13.00 – 15.00 Sesja Studencka i Młodych Naukowców.

 • 15.00 – 19.00 Sesja ortopedyczna "Patologie stawu biodrowego u ludzi młodych i aktywnych ruchowo".

  P-9a sala audytoryjna

 • 07.30 - 08.00 Rejestracja uczestników

 • 08.00 – 10.00 Warsztaty wiedzy praktycznej

  • Mikrokinezyterapia – dr Daniel Grosjean (twórca koncepcji), sala 101

  • Badanie, diagnoza i terapia w dysfunkcjach stawu biodrowego – dr Andrzej Rakowski, dr Janina Słobodzian – Rakowska, dr Bartłomiej Kaczmarek

  • Funkcjonalna osteopatia i integracja jako kompleksowe podejście przyczynowo-
   Skutkowe – dr Henryk Racheniuk, sala 103

  • Integrowanie struktury i funkcji poprzez ruch i interwencje manualne przy pomocy zoga multidimensional movement – dr Wojciech Cackowski, sala 102

  • Ocena funkcjonalna i terapia przy pomocy inteligentnego robota rehabilitacyjnego fourier m2 - BardoMed Kraków, sala 103

 • 10.30 – 11.00 Zwiedzanie wystawy sprzętu rehabilitacyjnego, spotkanie przy kawie

 • 11.00 – 13.00 Gala „Gwiazda Fizjoterapii”

 • 14.00 – 16.00 Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii

Sympozjum studentów i młodych naukowców

Przewodnicząca: prof. nzw. dr hab. Danuta Lietz-Kijak

Moderatorzy: dr Małgorzata Proszkowiec, dr Iwona Kulik-Parobczy, dr Aleksandra Skomudek, dr Anna Rutkowska, dr Henryk Racheniuk, dr Sebastian Rutkowski

W sesji naukowej przewidziane są 5-minutowe wystąpienia wraz z prezentacją multimedialną przygotowaną w programie PowerPoint. Streszczenia pracy zawierające maksymalnie 250 słów (wstęp, cel, materiał i metody, wyniki) należy przesłać do dnia 31.05.2019r. na adres off@po.opole.pl. Autor otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia pracy do sesji naukowej wraz ze szczegółowym programem. Najlepsza praca zostanie nagrodzona. Wszyscy biorący czynny udział w sesji otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Sesja naukowa pt. Patologie stawu biodrowego u ludzi młodych i aktywnych ruchowo

Przewodniczący: prof.nzw. dr hab. Jan Szczegielniak

Moderatorzy: dr Krzysztof Otwinowski, dr Robert Pełka, prof. nzw. dr hab. Mariusz Migała, dr Jacek Łuniewski, dr Marcin Krajczy, dr Katarzyna Bogacz, dr Andrzej Rakowski, dr Arkadiusz Koniarski

Przedstawiamu Państwu program sesji naukowej pt. patologie stawu biodrowego u ludzi młodych i aktywnych ruchowo, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Oddział Opolski

PROGRAM

Sponsorzy Platynowi

Sponsorzy

Historia Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii

15 czerwca 2013 odbył się I Opolski Festiwal Fizjoterapii organizowany przez pracowników Instytutu Fizjoterapii, Politechniki Opolskiej, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Był to dzień szczególny dla fizjoterapii z racji licznych jubileuszów obchodzonych w tym roku; 50-lecie polskiej Fizjoterapii, 25-lecie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Wybór miejsca wydarzenia nie jest przypadkowy, pomysłodawcy i organizatorzy chcieli tym samym nawiązać do jubileuszu Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Od lat w trakcie Festiwalu zostają wyróżnione gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na I Opolskim Festiwalu Fizjoterapii, również przyznano podobne wyróżnienie. Tytułem Gwiazdy Fizjoterapii uhonorowano profesora Marka Woźniewskiego, fizjoterapeutę niezwykle zasłużonego dla rozwoju dziedziny nauki jaką jest fizjoterapia. Wyróżnienie wręczył Paweł Kukiz – niejednokrotna gwiazda Festiwalu Piosenki Polskiej, osoba niezwykle wdzięczna pomocy środowisku fizjoterapeutów. W festiwalowy nastrój wprowadził zebranych gości Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, od lat stanowiący nieodzowną część muzycznego festiwalu w Opolu

Galeria

31 maja 2014 r. odbył się II Opolski Festiwal Fizjoterapii. Po raz kolejny, w trakcie uroczystości przyznano zaszczytne odznaczenie „Gwiazdy Fizjoterapii”, które w tym roku otrzymał pan profesor Tadeusz Skolimowski, człowiek niezwykle zasłuży dla rozwoju tej dziedziny nauki. Pan profesor wygłosił wykład, który był podsumowaniem jego wieloletniej pracy – propagowania aktywności fizycznej w życiu człowieka i jej wpływu na przeciwdziałanie zaburzeniom i chorobom. Organizatorzy przygotowali niespodziankę dla tegorocznej „Gwiazdy” w postaci filmu, w którym na jej temat wypowiadają się najbliżsi wspópracownicy oraz rodzina. Gratulacje przekazał laureatowi rektor uczelni prof. Marek Tukiendorf , który zapewnił, że wśród wszystkich, przyznawanych w festiwalowym Opolu gwiazd, te fizjoterapii są dla uczelni najważniesze.

Galeria

6 czerwca 2015 roku odbyła się trzecia edycja Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii, który służy popularyzacji fizjotearpii oraz podnoszeniu kwalifikacji jej adeptów. Najważniejszym jednak punktem było przyznanie tytułu „Gwiazdy Fizjoterapii”. W tym roku została nią Maria Suwalska – osoba o niezaprzeczalnym autorytecie, która od wielu lat kształtuje obraz polskiej fizjoterapii. Festiwal był okazją do wymiany doświadczeń, podniesienia swoich kompetencji zawodowych, nawiązania nowych znajomości. Wydarzeniami towarzyszącymi był Zjazd Specjalistów Fizjoterapii oraz zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Galeria

4 czerwca odbył się IV Opolski Festiwal Fizjoterapii. Już po raz czwarty do Opola tłumnie zjechali goście z całego kraju, oraz z zagranicy. Ku uciesze organizatorów, Opolski Festiwal Fizjoterapii zaczął wpisywać się na mapę najważniejszych wydarzeń związanych z fizjoterapią w Polsce. Uczestnicy festiwalu w sposób szczególny cieszyli się z uzyskanej po 28 latach starań Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Festiwal podzielony był na cztery części. Pierwszą część festiwalu stanowiły warsztaty praktyczne. Prowadzący dzielili się widzą na temat metod diagnozowania obrazowego narządu ruchu, terapii wisceralnej z elementami mikrokinezyterapii, wykorzystania metody Vojty w wybranych jednostkach chorobowych, oraz terapii manualnej w obrębie kręgosłupa. Głównym punktem IV edycji Festiwalu, było przyznanie tytułu „ Gwiazdy Fizjoterapii”, którą w tym roku zostały odznaczone dwie osoby zasłużone dla rozwoju polskiej Fizjoterapii. Odznaczenie odebrali Państwo doktorzy Jarugowie z Poznania, którzy nie kryli wzruszenia otrzymanym wyróżnieniem. Odznaczenie w postaci odcisku rąk zawisło w alei gwiazd w Instytucie Fizjoterapii. Po uroczystej gali grupa młodych fizjoterapeutów stanęła w szranki w konkursie wiedzy z zakresu fizjoterapii. Mając szanse na wspaniałą nagrodę w postaci licznych kursów. Gdy konkursowe emocje już opadły, a żołądki uczestników napełniły się smacznym obiadem studenci oraz młodzi pracownicy nauki prezentowali swoje badania w trakcie sesji naukowej, w której występowało aż 17 prelegentów, reprezentujących uczelnie, oraz ośrodki badawcze w całej Polski, Najlepszym pracom przyznano nagrody. Uroczystego zamknięcia festiwalu dokonał dr hab. Jan Szczegielniak, prof. PO, który podziękował uczestnikom i wręczył nagrody wyróżnionym. W imieniu organizatorów, dziękuję za minione lata. Wyrazy sympatii, uznania, corocznie motywują, aby kolejne edycje Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii, udoskonalać wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom fizjoterapeutów w całym kraju !

Galeria

10 czerwca 2017 odbył się IV Opolski Festiwal Fizjoterapii. Tytułem Gwiazdy Fizjoterapii uhonorowano profesora Marka Pieniążka, fizjoterapeutę niezwykle zasłużonego dla rozwoju fizjoterapii ręki.

Galeria

W dniach 8-9 czerwca w Opolu odbyła się kolejna edycja Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii. Jak co roku w jej trakcie przyznawana jest Gwiazda Fizjoterapii, którą w 2018 otrzymał profesor Zbigniew Śliwiński.

Galeria