logo png4

 

 

organizatorzy

 

JM Rektor PO prof. Marek Tukiendorf

 

 

 

Wojewoda Opolski Adrian Czubak

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła

Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Norbert Krajczy

 

Szpital Miejski w Nysie

Vital Medic Centrum Leczenia Kręgosłupa

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach

Stobrawskie Centrum Medyczne

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO

 

medialny

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. Jan Szczegielniak

 

Przewodniczący Kamitetu Organizacyjnego

dr Marcin Krajczy

 Karta zgłoszeniowa

Opłata obejmuje koszty cateringu i materiałów konferencyjnych. Członkowie PTF o/opolski zwolnieni są z opłaty. Wpłatę prosimy dokonać na podany nr konta z dopiskiem:

„(imię i nazwisko uczestnika), opłata za udział w V Opolskim Festiwalu Fizjoterapii”.

72 1050 1490 1000 0090 6198 2824

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Opolski ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Kartę zgłoszeniową oraz potwierdzenie wpłaty prosimy przesyłać na adres off@po.opole.pl , do dnia 31 maja. Lista uczestników ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wysokość opłat:

do 30.04.2017  40 zł

do 14.05.2017  50 zł

 po 14.05.2017  60 zł

Program

10.00 - Warsztat 

  1. Diagnostyka i terapia w zaburzeniach równowagi - dr Rafał Trąbka, dr Tomasz Maicki Top School

14.00 - Warsztaty równoległe:

  1. Fizykalne metody stymulacji mikrokrążenia w medycynie sportowej, w leczeniu obrzęków limfatycznych i trudno gojących się ran - dr Robert Trybulski Has-Med

  2. Diagnostyka i terapia w dysfunkcji stawu biodrowego - dr Rafał Trąbka, dr Tomasz Maicki Top School

08.00 Warsztaty równolegle:

  1. Obiektywizacja procesów fizjoterapii - Technomex Gliwice

  2. Terapia manualna - mgr Mirosław Kapica OldMed

  3. Fizjoterapia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości- Neuroforma

  4. Holistyczne podejście do rehabilitacji sportowców. Osteopatia, Terapia manualna, Fizykoterapia – BardoMed

10.30 - 11.00 Zwiedzanie wystawy sprzętu rehabilitacyjnego

11.00 - 13.00 Gala "Gwiazda Fizjoterapii"

13.00 - 13.15 Przerwa Kawowa

13.15 - 14.00 Konkurs wiedzy

                        Obiad VIP

14.00 - 15.00 Obiad uczestników

15.00 - 17.00 Sesja Naukowa Młodych Pracowników Nauki i Studentów

                        Zebranie ZG PTF, ZG PSSF, Forum Specjalistów Fizjoterapii

17.00 - 17.30 Zakończenie

17.30 Kolacja
                    

Konkurs wiedzy

Konkurs wiedzy odbywać się będzie w 3 kategoriach, o zróżnicowanej trudności pytań i zakresie tematycznym:

• student studiów I stopnia („Debiuty”)

• student studiów II stopnia („Premiery”)

• magister fizjoterapii („Talenty”)

W konkursie wiedzy fizjoterapeutycznej będą przyznane nagrody indywidualne za najlepszy uzyskany wyniki w teście oraz nagrody drużynowe za najwyższą sumę punktów uzyskana przez najlepszych czterech reprezentantów danej uczelni biorących udział w konkursie. Liczba reprezentantów danej uczelni w konkursie nie jest ograniczona

Sesja naukowa

W sesji naukowej przewidziane są 5-minutowe wystąpienia wraz z prezentacją multimedialną przygotowaną w programie PowerPoint. Streszczenia pracy zawierające maksymalnie 250 słów (wstęp, cel, materiał i metody, wyniki) należy przesłać do dnia 31.05.2017r. na adres off@po.opole.pl. Autor otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia pracy do sesji naukowej wraz ze szczegółowym programem. Najlepsza praca zostanie nagrodzona. Wszyscy biorący czynny udział w sesji otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Nagrody

Sponsorzy

Historia Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii

15 czerwca 2013 odbył się I Opolski Festiwal Fizjoterapii organizowany przez pracowników Instytutu Fizjoterapii, Politechniki Opolskiej, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Był to dzień szczególny dla fizjoterapii z racji licznych jubileuszów obchodzonych w tym roku; 50-lecie polskiej Fizjoterapii, 25-lecie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Wybór miejsca wydarzenia nie jest przypadkowy, pomysłodawcy i organizatorzy chcieli tym samym nawiązać do jubileuszu Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Od lat w trakcie Festiwalu zostają wyróżnione gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na I Opolskim Festiwalu Fizjoterapii, również przyznano podobne wyróżnienie. Tytułem Gwiazdy Fizjoterapii uhonorowano profesora Marka Woźniewskiego, fizjoterapeutę niezwykle zasłużonego dla rozwoju dziedziny nauki jaką jest fizjoterapia. Wyróżnienie wręczył Paweł Kukiz – niejednokrotna gwiazda Festiwalu Piosenki Polskiej, osoba niezwykle wdzięczna pomocy środowisku fizjoterapeutów. W festiwalowy nastrój wprowadził zebranych gości Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, od lat stanowiący nieodzowną część muzycznego festiwalu w Opolu

31 maja 2014 r. odbył się II Opolski Festiwal Fizjoterapii. Po raz kolejny, w trakcie uroczystości przyznano zaszczytne odznaczenie „Gwiazdy Fizjoterapii”, które w tym roku otrzymał pan profesor Tadeusz Skolimowski, człowiek niezwykle zasłuży dla rozwoju tej dziedziny nauki. Pan profesor wygłosił wykład, który był podsumowaniem jego wieloletniej pracy – propagowania aktywności fizycznej w życiu człowieka i jej wpływu na przeciwdziałanie zaburzeniom i chorobom. Organizatorzy przygotowali niespodziankę dla tegorocznej „Gwiazdy” w postaci filmu, w którym na jej temat wypowiadają się najbliżsi wspópracownicy oraz rodzina. Gratulacje przekazał laureatowi rektor uczelni prof. Marek Tukiendorf , który zapewnił, że wśród wszystkich, przyznawanych w festiwalowym Opolu gwiazd, te fizjoterapii są dla uczelni najważniesze.

6 czerwca 2015 roku odbyła się trzecia edycja Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii, który służy popularyzacji fizjotearpii oraz podnoszeniu kwalifikacji jej adeptów. Najważniejszym jednak punktem było przyznanie tytułu „Gwiazdy Fizjoterapii”. W tym roku została nią Maria Suwalska – osoba o niezaprzeczalnym autorytecie, która od wielu lat kształtuje obraz polskiej fizjoterapii. Festiwal był okazją do wymiany doświadczeń, podniesienia swoich kompetencji zawodowych, nawiązania nowych znajomości. Wydarzeniami towarzyszącymi był Zjazd Specjalistów Fizjoterapii oraz zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

4 czerwca odbył się IV Opolski Festiwal Fizjoterapii. Już po raz czwarty do Opola tłumnie zjechali goście z całego kraju, oraz z zagranicy. Ku uciesze organizatorów, Opolski Festiwal Fizjoterapii zaczął wpisywać się na mapę najważniejszych wydarzeń związanych z fizjoterapią w Polsce. Uczestnicy festiwalu w sposób szczególny cieszyli się z uzyskanej po 28 latach starań Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Festiwal podzielony był na cztery części. Pierwszą część festiwalu stanowiły warsztaty praktyczne. Prowadzący dzielili się widzą na temat metod diagnozowania obrazowego narządu ruchu, terapii wisceralnej z elementami mikrokinezyterapii, wykorzystania metody Vojty w wybranych jednostkach chorobowych, oraz terapii manualnej w obrębie kręgosłupa. Głównym punktem IV edycji Festiwalu, było przyznanie tytułu „ Gwiazdy Fizjoterapii”, którą w tym roku zostały odznaczone dwie osoby zasłużone dla rozwoju polskiej Fizjoterapii. Odznaczenie odebrali Państwo doktorzy Jarugowie z Poznania, którzy nie kryli wzruszenia otrzymanym wyróżnieniem. Odznaczenie w postaci odcisku rąk zawisło w alei gwiazd w Instytucie Fizjoterapii. Po uroczystej gali grupa młodych fizjoterapeutów stanęła w szranki w konkursie wiedzy z zakresu fizjoterapii. Mając szanse na wspaniałą nagrodę w postaci licznych kursów. Gdy konkursowe emocje już opadły, a żołądki uczestników napełniły się smacznym obiadem studenci oraz młodzi pracownicy nauki prezentowali swoje badania w trakcie sesji naukowej, w której występowało aż 17 prelegentów, reprezentujących uczelnie, oraz ośrodki badawcze w całej Polski, Najlepszym pracom przyznano nagrody. Uroczystego zamknięcia festiwalu dokonał dr hab. Jan Szczegielniak, prof. PO, który podziękował uczestnikom i wręczył nagrody wyróżnionym. W imieniu organizatorów, dziękuję za minione lata. Wyrazy sympatii, uznania, corocznie motywują, aby kolejne edycje Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii, udoskonalać wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom fizjoterapeutów w całym kraju !