LOGO OFF 2018

I Komunikat

Szanowni Państwo,
Pracownicy Instytutu Fizjoterapii Politechniki Opolskiej wraz z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii, oraz Polskim Stowarzyszeniem Specjalistów Fizjoterapii, zapraszają na VI Opolski Festiwal Fizjoterapii, który odbędzie się 08-09.06.2018 r.

Festiwal Fizjoterapii podzielony jest na trzy części: konkurs wiedzy na temat fizjoterapii, sesje naukowe z wystąpieniami prelegentów oraz warsztaty wiedzy praktycznej.

Odbędzie się także uroczystość nadania tytułu „Gwiazdy Fizjoterapii” osobie szczególnie zasłużonej dla rozwoju tej dziedziny w Polsce.

Konkurs wiedzy odbywać się będzie w 3 kategoriach: dla studentów studiów I stopnia (debiuty), studentów studiów II stopnia (premiery), oraz magistrów fizjoterapii (talenty). Nagrodami w konkursie będą m.in. kursy specjalistyczne dla fizjoterapeutów.

W programie przewidziano sesje naukowe (varia) z wystąpieniami studentów
i młodych pracowników nauki. Prelegenci będą mieli 5 minut na zaprezentowanie wyników swoich badań.

W trzeciej części Festiwalu odbędą się warsztaty wiedzy praktycznej.

Szczegółowe informacje, oraz program Festiwalu zostanie przedstawiony w II Komunikacie w marcu 2018 r.

Historia Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii

15 czerwca 2013 odbył się I Opolski Festiwal Fizjoterapii organizowany przez pracowników Instytutu Fizjoterapii, Politechniki Opolskiej, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Był to dzień szczególny dla fizjoterapii z racji licznych jubileuszów obchodzonych w tym roku; 50-lecie polskiej Fizjoterapii, 25-lecie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Wybór miejsca wydarzenia nie jest przypadkowy, pomysłodawcy i organizatorzy chcieli tym samym nawiązać do jubileuszu Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Od lat w trakcie Festiwalu zostają wyróżnione gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na I Opolskim Festiwalu Fizjoterapii, również przyznano podobne wyróżnienie. Tytułem Gwiazdy Fizjoterapii uhonorowano profesora Marka Woźniewskiego, fizjoterapeutę niezwykle zasłużonego dla rozwoju dziedziny nauki jaką jest fizjoterapia. Wyróżnienie wręczył Paweł Kukiz – niejednokrotna gwiazda Festiwalu Piosenki Polskiej, osoba niezwykle wdzięczna pomocy środowisku fizjoterapeutów. W festiwalowy nastrój wprowadził zebranych gości Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, od lat stanowiący nieodzowną część muzycznego festiwalu w Opolu

31 maja 2014 r. odbył się II Opolski Festiwal Fizjoterapii. Po raz kolejny, w trakcie uroczystości przyznano zaszczytne odznaczenie „Gwiazdy Fizjoterapii”, które w tym roku otrzymał pan profesor Tadeusz Skolimowski, człowiek niezwykle zasłuży dla rozwoju tej dziedziny nauki. Pan profesor wygłosił wykład, który był podsumowaniem jego wieloletniej pracy – propagowania aktywności fizycznej w życiu człowieka i jej wpływu na przeciwdziałanie zaburzeniom i chorobom. Organizatorzy przygotowali niespodziankę dla tegorocznej „Gwiazdy” w postaci filmu, w którym na jej temat wypowiadają się najbliżsi wspópracownicy oraz rodzina. Gratulacje przekazał laureatowi rektor uczelni prof. Marek Tukiendorf , który zapewnił, że wśród wszystkich, przyznawanych w festiwalowym Opolu gwiazd, te fizjoterapii są dla uczelni najważniesze.

6 czerwca 2015 roku odbyła się trzecia edycja Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii, który służy popularyzacji fizjotearpii oraz podnoszeniu kwalifikacji jej adeptów. Najważniejszym jednak punktem było przyznanie tytułu „Gwiazdy Fizjoterapii”. W tym roku została nią Maria Suwalska – osoba o niezaprzeczalnym autorytecie, która od wielu lat kształtuje obraz polskiej fizjoterapii. Festiwal był okazją do wymiany doświadczeń, podniesienia swoich kompetencji zawodowych, nawiązania nowych znajomości. Wydarzeniami towarzyszącymi był Zjazd Specjalistów Fizjoterapii oraz zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

4 czerwca odbył się IV Opolski Festiwal Fizjoterapii. Już po raz czwarty do Opola tłumnie zjechali goście z całego kraju, oraz z zagranicy. Ku uciesze organizatorów, Opolski Festiwal Fizjoterapii zaczął wpisywać się na mapę najważniejszych wydarzeń związanych z fizjoterapią w Polsce. Uczestnicy festiwalu w sposób szczególny cieszyli się z uzyskanej po 28 latach starań Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Festiwal podzielony był na cztery części. Pierwszą część festiwalu stanowiły warsztaty praktyczne. Prowadzący dzielili się widzą na temat metod diagnozowania obrazowego narządu ruchu, terapii wisceralnej z elementami mikrokinezyterapii, wykorzystania metody Vojty w wybranych jednostkach chorobowych, oraz terapii manualnej w obrębie kręgosłupa. Głównym punktem IV edycji Festiwalu, było przyznanie tytułu „ Gwiazdy Fizjoterapii”, którą w tym roku zostały odznaczone dwie osoby zasłużone dla rozwoju polskiej Fizjoterapii. Odznaczenie odebrali Państwo doktorzy Jarugowie z Poznania, którzy nie kryli wzruszenia otrzymanym wyróżnieniem. Odznaczenie w postaci odcisku rąk zawisło w alei gwiazd w Instytucie Fizjoterapii. Po uroczystej gali grupa młodych fizjoterapeutów stanęła w szranki w konkursie wiedzy z zakresu fizjoterapii. Mając szanse na wspaniałą nagrodę w postaci licznych kursów. Gdy konkursowe emocje już opadły, a żołądki uczestników napełniły się smacznym obiadem studenci oraz młodzi pracownicy nauki prezentowali swoje badania w trakcie sesji naukowej, w której występowało aż 17 prelegentów, reprezentujących uczelnie, oraz ośrodki badawcze w całej Polski, Najlepszym pracom przyznano nagrody. Uroczystego zamknięcia festiwalu dokonał dr hab. Jan Szczegielniak, prof. PO, który podziękował uczestnikom i wręczył nagrody wyróżnionym. W imieniu organizatorów, dziękuję za minione lata. Wyrazy sympatii, uznania, corocznie motywują, aby kolejne edycje Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii, udoskonalać wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom fizjoterapeutów w całym kraju !

W 20017 roku do grona „Gwiazd Fizjoterapii” dołączył Profesor Marek Pieniążek, dziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, osoba zasłużona w rozwój polskiej szkoły rehabilitacji ręki. Jak co roku fizjoterapeuci wzięli udział w warsztatach wiedzy praktycznej, których w piątej edycji Festiwalu było aż osiem, a zakres tematyczny był bardzo szeroki. Nieodłącznym elementem święta fizjoterapeutów był również konkurs wiedzy, a tegoroczna edycja obfitowała w atrakcyjne nagrody. Suma nagród osiągnęła rekordowy poziom ponad 30 000 zł. Wśród nagród dominowały zaproszenia na kursy specjalistyczne, podnoszące umiejętności praktyczne uczestników. W trakcie festiwalu miała miejsce również sesja naukowa studentów oraz młodych pracowników nauki, gdzie najlepsze prace młodych naukowców zostały nagrodzone.