LOGO OFF 2018

 

 

organizatorzy

 

JM Rektor PO prof. Marek Tukiendorf

 

 

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej  PAN

 

Wojewoda Opolski Adrian Czubak

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła

Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Norbert Krajczy

Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Orkiestra Wydziału Jazzu i Wokalistyki PWSzZ w Nysie

Szpital Miejski w Nysie

Vital Medic Centrum Leczenia Kręgosłupa

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach

Stobrawskie Centrum Medyczne

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO

 

medialny

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. Jan Szczegielniak

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Opłata za udział w konferencji oraz warsztatach (2 dni) wynosi 150 zł. Cena obejmuje koszty cateringu i materiałów konferencyjnych.
Opłata 50 zł dla studentów obejmuje możliwość udziału w dwóch wybranych warsztatach, naukowej konferencji studenckiej oraz konkursie wiedzy fizjoterapeuty.


Politechnika Opolska Pekao S.A. I O. Opole
80 1240 1633 1111 0000 2651 2646
z dopiskiem VI Opolski Festiwal Fizjoterapii

Uzupełnioną kartę zgłoszeniową oraz potwierdzenie wpłaty prosimy przesyłać na adres off@po.opole.pl , do dnia 5 czerwca. Lista uczestników ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Program

 • OKN Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918-2018 (3 sesje)

 • Warsztaty praktyczne

 1. Kręgosłup w sporcie, prowadzący Łukasz Oleksy, cześć teoretyczna 9:30-11:00 część praktyczna 11:15-13:00

 2. Powięź w ruchu, prowadzący Łukasz Oleksy 13:30-15:30

 3. Manipulacje w obrębie kończyny górnej, prowadzący Ger Plaatsman MMT, MaSc, B, PT 1960, Holandia 15,30-17:00

 4. Terapia czaszkowo-krzyżowa, prowadząca dr Aleksandra Skomudek 17:00-19:00

 5. Manipulacje kręgosłupa, prowadzący Ger Plaatsman MMT, MaSc, B, PT 1960, Holandia 17,15-19:00

 • OKN Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918-2018 (2 sesje)

 • Gala „Gwiazda Fizjoterapii”

 • Konkurs wiedzy

 • Warsztaty praktyczne

 1. Strategie terapii powięzi, prowadzący dr Sławomir Adamowicz 8:00-10:30

 2. ACX. rehab -diagnostyka i rehabilitacja w wirtualnej rzeczywistości, Technomex 8:00-10:30

 3. Holistyczne podejście do rehabilitacji u sportowców, prowadzący Bartosz Frydrych, Bardomed 8:00-10:30

 4. Mobilizacje w obrębie kończyny górnej, prowadzący Ger Plaatsman 15:30-17:00

 5. Medycyna chińska w praktyce fizjoterapeuty – diagnostyka palpacyjna „punktów przednich mu” i „tylnych shu”, prowadzący Michał Iwanicki 15:30-17:00

 6. Mobilizacje kręgosłupa, prowadzący Ger Plaatsman 17:15-19:00

Konkurs wiedzy

Konkurs wiedzy odbywać się będzie w 3 kategoriach, o zróżnicowanej trudności pytań i zakresie tematycznym:

• student studiów I stopnia („Debiuty”)

• student studiów II stopnia („Premiery”)

• magister fizjoterapii („Talenty”)

W konkursie wiedzy fizjoterapeutycznej będą przyznane nagrody indywidualne za najlepszy uzyskany wyniki w teście oraz nagrody drużynowe za najwyższą sumę punktów uzyskana przez najlepszych czterech reprezentantów danej uczelni biorących udział w konkursie. Liczba reprezentantów danej uczelni w konkursie nie jest ograniczona

Sesja naukowa

W sesji naukowej przewidziane są 5-minutowe wystąpienia wraz z prezentacją multimedialną przygotowaną w programie PowerPoint. Streszczenia pracy zawierające maksymalnie 250 słów (wstęp, cel, materiał i metody, wyniki) należy przesłać do dnia 1.06.2018r. na adres off@po.opole.pl. Autor otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia pracy do sesji naukowej wraz ze szczegółowym programem. Najlepsza praca zostanie nagrodzona. Wszyscy biorący czynny udział w sesji otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Nagrody

Sponsorzy

Historia Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii

15 czerwca 2013 odbył się I Opolski Festiwal Fizjoterapii organizowany przez pracowników Instytutu Fizjoterapii, Politechniki Opolskiej, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Był to dzień szczególny dla fizjoterapii z racji licznych jubileuszów obchodzonych w tym roku; 50-lecie polskiej Fizjoterapii, 25-lecie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Wybór miejsca wydarzenia nie jest przypadkowy, pomysłodawcy i organizatorzy chcieli tym samym nawiązać do jubileuszu Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Od lat w trakcie Festiwalu zostają wyróżnione gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Na I Opolskim Festiwalu Fizjoterapii, również przyznano podobne wyróżnienie. Tytułem Gwiazdy Fizjoterapii uhonorowano profesora Marka Woźniewskiego, fizjoterapeutę niezwykle zasłużonego dla rozwoju dziedziny nauki jaką jest fizjoterapia. Wyróżnienie wręczył Paweł Kukiz – niejednokrotna gwiazda Festiwalu Piosenki Polskiej, osoba niezwykle wdzięczna pomocy środowisku fizjoterapeutów. W festiwalowy nastrój wprowadził zebranych gości Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, od lat stanowiący nieodzowną część muzycznego festiwalu w Opolu

31 maja 2014 r. odbył się II Opolski Festiwal Fizjoterapii. Po raz kolejny, w trakcie uroczystości przyznano zaszczytne odznaczenie „Gwiazdy Fizjoterapii”, które w tym roku otrzymał pan profesor Tadeusz Skolimowski, człowiek niezwykle zasłuży dla rozwoju tej dziedziny nauki. Pan profesor wygłosił wykład, który był podsumowaniem jego wieloletniej pracy – propagowania aktywności fizycznej w życiu człowieka i jej wpływu na przeciwdziałanie zaburzeniom i chorobom. Organizatorzy przygotowali niespodziankę dla tegorocznej „Gwiazdy” w postaci filmu, w którym na jej temat wypowiadają się najbliżsi wspópracownicy oraz rodzina. Gratulacje przekazał laureatowi rektor uczelni prof. Marek Tukiendorf , który zapewnił, że wśród wszystkich, przyznawanych w festiwalowym Opolu gwiazd, te fizjoterapii są dla uczelni najważniesze.

6 czerwca 2015 roku odbyła się trzecia edycja Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii, który służy popularyzacji fizjotearpii oraz podnoszeniu kwalifikacji jej adeptów. Najważniejszym jednak punktem było przyznanie tytułu „Gwiazdy Fizjoterapii”. W tym roku została nią Maria Suwalska – osoba o niezaprzeczalnym autorytecie, która od wielu lat kształtuje obraz polskiej fizjoterapii. Festiwal był okazją do wymiany doświadczeń, podniesienia swoich kompetencji zawodowych, nawiązania nowych znajomości. Wydarzeniami towarzyszącymi był Zjazd Specjalistów Fizjoterapii oraz zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

4 czerwca odbył się IV Opolski Festiwal Fizjoterapii. Już po raz czwarty do Opola tłumnie zjechali goście z całego kraju, oraz z zagranicy. Ku uciesze organizatorów, Opolski Festiwal Fizjoterapii zaczął wpisywać się na mapę najważniejszych wydarzeń związanych z fizjoterapią w Polsce. Uczestnicy festiwalu w sposób szczególny cieszyli się z uzyskanej po 28 latach starań Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Festiwal podzielony był na cztery części. Pierwszą część festiwalu stanowiły warsztaty praktyczne. Prowadzący dzielili się widzą na temat metod diagnozowania obrazowego narządu ruchu, terapii wisceralnej z elementami mikrokinezyterapii, wykorzystania metody Vojty w wybranych jednostkach chorobowych, oraz terapii manualnej w obrębie kręgosłupa. Głównym punktem IV edycji Festiwalu, było przyznanie tytułu „ Gwiazdy Fizjoterapii”, którą w tym roku zostały odznaczone dwie osoby zasłużone dla rozwoju polskiej Fizjoterapii. Odznaczenie odebrali Państwo doktorzy Jarugowie z Poznania, którzy nie kryli wzruszenia otrzymanym wyróżnieniem. Odznaczenie w postaci odcisku rąk zawisło w alei gwiazd w Instytucie Fizjoterapii. Po uroczystej gali grupa młodych fizjoterapeutów stanęła w szranki w konkursie wiedzy z zakresu fizjoterapii. Mając szanse na wspaniałą nagrodę w postaci licznych kursów. Gdy konkursowe emocje już opadły, a żołądki uczestników napełniły się smacznym obiadem studenci oraz młodzi pracownicy nauki prezentowali swoje badania w trakcie sesji naukowej, w której występowało aż 17 prelegentów, reprezentujących uczelnie, oraz ośrodki badawcze w całej Polski, Najlepszym pracom przyznano nagrody. Uroczystego zamknięcia festiwalu dokonał dr hab. Jan Szczegielniak, prof. PO, który podziękował uczestnikom i wręczył nagrody wyróżnionym. W imieniu organizatorów, dziękuję za minione lata. Wyrazy sympatii, uznania, corocznie motywują, aby kolejne edycje Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii, udoskonalać wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom fizjoterapeutów w całym kraju !